This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

WELCOME Manuál pro učitele

Jedná se o příručku pro učitele předškolního vzdělávání, kteří potřebují inovativní a komplexní zdroje, kompetence a moderní přístup k tomu, aby úspěšně zvládli heterogenní třídu/skupinu a uměli lépe komunikovat s dětmi s různými potřebami, které navštěvují instituce předškolního vzdělávání hlavního proudu. Manuál učitelům pomůže lépe si poradit s komplexní situací ve školkách a zlepšit kvalitu poskytovaného vzdělání na základě každodenní práce s dětmi.

Manuál bude zložená z dvoch hlavných častí – teoretickej a metodickej. Prvá časť, ktorá obsahuje hĺbkový výskum, poskytne odpovede na otázky, ako napríklad: Aký je stav poskytovania predškolského vzdelávania v EÚ? Aké sú hlavné metódy a techniky využívané v predškolskom vzdelávaní s cieľom integrovať deti s rôznymi vzdelávacími potrebami? Aká je najlepšia prax v tejto oblasti? Najdôležitejšie závery a zistenia budú prezentované v úvode manuálu. Manuál navyše ponúkne glosár základných definícií, aby tak bol poskytnutý základ na lepšie pochopenie poskytovaného poradenstva. Dokument taktiež prezentuje a analyzuje najbežnejšie ťažkosti, ktorým učitelia čelia, keď učia heterogénnu skupinu detí v rámci predškolského vzdelávania, vrátane spôsobov, ako tieto ťažkosti zvládať čo najlepšie.

Metodická časť bude obsahovať štruktúrované aktivity, metódy a techniky pre učiteľov, ktorí pracujú s heterogénnymi skupinami detí v rámci predškolskej výučby, ako aj praktické cvičenia, ktoré môžu pri interakcii s deťmi využívať (rozvrstvené lekcie, skupinové cvičenia a individuálny prístup).

Pokiaľ ide o formát, manuál bude zdroj, ktorý môžu učitelia použiť ihneď, bude rozpracovaný do oficiálnej publikácie, ktorá dodrží všetky štandardy kladené na podobné materiály. Manuál bude tiež k dispozícii na webových stránkach projektu, bude začlenený do aplikácie WELCOME pre chytré zariadenia a bude taktiež dostupný v papierovej verzii, aby sa zaistilo, že bude k dispozícii pre všetkých záujemcov.

Manuál bude vytvorený v jazykových mutáciách pre všetky krajiny, ktoré sa na projekte zúčastňujú, a bude tiež k dispozícii v anglickom jazyku. Bude posyktnutý zadarmo pre všetkých relevantných aktérov a cieľové skupiny. Ak sa vyskytnú rozdiely v kontexte pre jednotlivé jazyky, budú pre každý jazyk napísané zvláštne texty.

Veríme, že Manuál pre učiteľom WELCOME poskytne významné know-how a inovatívne techniky, ktoré zvýšia kompetencie učiteľov systematickým a efektívnym spôsobom, ale zároveň im umožní s ním pracovať flexibilne a vyberať si z neho časti, ktoré použijú pri výučbe.