This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Výskumný ústav dětskej psychológie a patopsychológie

VÚDPaP byl založen rozhodnutím předsedy Slovenské národní rady dne 26. listopadu 1963, které vešlo v platnost 1. ledna 1964. S nápadem založit pracoviště, které se bude zabývat psychologickým výzkumem dětí, přišel PhDr. Miroslav T. Bažány (přednášející na univerzitě), který se také stal prvním ředitelem ústavu. Výzkumný ústav dětské psychologie a patopsychologie od svého založení fungoval v rámci rezortu školství a slovenské Ministerstvo školství funguje coby zřizovatel instituce od roku 1969. Do konce roku 1992 měl ústav působnost na celém území Československa.

Mezi úkoly, které ústavu předepisuje zákon, patří následující:

  • výzkum formování dětské mentality a výzkum týkající se sociální determinovanosti tohoto procesu,
  • výzkum mentálního vývoje dětí s handicapem a dětí s poruchami učení a chování,
  • rozpracování základních teoretických problémů pedagogicko-psychologické péče o děti a mládež a profesionální řízení Pedagogicko-psychologické poradny v Bratislavě,
  • sběr informací z oblasti dětské psychologie, patopsychologie a sociální patologie,
  • rozvoj, ověřování a standardizace psychodiagnostických metod.

Struktura ústavu prodělala několik změn, avšak v průběhu prvních 25 let existence mezi klíčové organizační jednotky patřily tyto ústavy: Ústav rozvojové psychologie, Ústav sociální vývojové psychologie, Ústav patopsychologie a Středisko vědeckých informací (s vědeckou knihovnou). Od roku 1966 VÚDPaP vydává profesní časopis Psychologie a patopsychologie dítěte.

Od roku 1991 je VÚDPaP zahrnut do grantového systému Ministerstva školství Slovenské republiky a Slovenské akademie věd a v rámci tohoto systému patří mezi nejúspěšnější psychologická pracoviště. Do roku 2005 ústav řešil 27 projektů a v současnosti řeší 3 projekty, které jsou schváleny vědeckou grantovou agenturou.

Naše dětské centrum nabízí praktické činnosti - dětem a jejich rodinám poskytuje poradenství a další služby. Jedná se zaprvé o děti s různými handicapy, ale také o děti s poruchami učení, problémovým chováním i o děti s výjimečným nadáním.

V rámci ústavu provozujeme experimentální školku - integrovanou skupinu pro předškolní vzdělávání, jedná se o smíšenou skupinu dětí ve věku tří a více let.

Máme mnoho zkušeností s vývojem metodických manuálů pro hodnocení a případně zásahy u dětí s handicapem či u dětí ze znevýhodněného prostředí. Účastnili jsme se mnoha mezinárodních projektů. Ten poslední se týkal pokynů pro zásahy prostřednictvím webu v rámci selektivní intervence - užitečné věci pro vývoj aplikací pro chytrá zařízení, tj. všeobecný poradenský systém prevence a ovlivňování sociopatologického fenoménu ve školním prostředí (2013-2015). Projekt si klade za cíl podporovat sociální inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami tím, že se jim umožní rozvinout schopnosti žádané na pracovním trhu a že se podpoří další vzdělávání lidí a expertů, kteří pracují s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

V rámci projektu WELCOME budeme podporovat návrh a vývoj výstupů projektu.

Cyprichova 42
831 05 Bratislava
Slovenská republika