This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. bylo založeno v roce 1996 a vypracovalo se na vedoucího poskytovatele výukových produktů se zaměřením na vývoj výukových materiálů pro vedení škol, učitele a studenty.

V našem týmu pracuje 20 expertů z oblasti vzdělávání a výuky, PR a vývoje publikací. Naším hlavním cílem je být profesionálním a spolehlivým partnerem při řešení konkrétních potřeb ředitelů škol, učitelů a dalších zaměstnanců v oblast vzdělávání.

Díky aktivní spolupráci s klíčovými hráči v oboru vzdělávání a výuky dosáhlo Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. následujících úspěchů:

  • vydalo více než 450 specializovaných publikací,
  • vytvořilo síť více než 2500 expertů - autorů, editorů, přednášejících a recenzentů,
  • sestavilo portfolio dlouhodobých školících kurzů a akreditovaných programů pro učitele a ředitele škol.

Úzce spolupracujeme s předními profesionály z oblasti vzdělávání, lidských zdrojů a pracovního práva, abychom tak zajistili tvorbu vysoce efektivních a na praxi orientovaných materiálů v oblasti řízení školských zařízení. Jedním z největších úspěchů posledních několika let je vývoj portfolia školících materiálů pro poskytovatele vzdělávání. Nabízíme akreditované programy pro učitele prvního i druhého stupně základních škol a také pro ředitele a manažery ve školství. Také pořádáme cílené diskuze mezi vedoucími poskytovateli vzdělání a dalšími profesionály týkající se důležitých témat na národní i na celoevropské úrovni tím, že pořádáme specializované konference a workshopy.

V současnosti pracujeme na implementaci projektu „Dobrý start do školy“ financovaného v rámci programu Erasmus+. Tento projekt má za cíl zvýšit kompetence učitelů v předškolním vzdělávání a řádně se zaměřit na dovednosti a vyspělost dětí před tím, než začnou navštěvovat základní školu, čímž se zajistí hladký přechod z předškolního vzdělávání do školy.

Ve své roli vedoucího poskytovatele vzdělávacích služeb a profesní a metodické literatury pro učitele a ředitele škol se Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. v posledních letech stalo preferovaným partnerem škol v České republice.

Každý rok pořádáme velkou národní konferenci nazvanou „Vaše škola”, která se zaměřuje na problémy, jimž čelí zaměstnanci vedení škol, a která jim poskytuje příležitost k výměně informací o nové legislativě, manažerských dovednostech potřebných pro výkon pozice ředitele školy a o možnostech financování škol.

V rámci tohoto projektu budeme působit jako koordinující organizace a budeme mít na starosti celkové řízení projektu a implementaci projektových činností.

Díky rozsáhlým zkušenostem s národními i mezinárodními projekty zajistíme, že výsledky projektu budou dodány v čas, při dodržení rozpočtu a ve vysokém standardu kvality.

Radlická 2487/99
150 00 Praha 5
Česká republika  

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Šámalová 
j.samalova@raabe.cz
+420/605 718 340

www.raabe.cz