This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Základná škola s materskou školou Zubrohlava

Základní škola s mateřskou školkou Zubrohlava je vzdělávací institucí pro předškolní vzdělávání a pro základní vzdělání prvního a druhého stupně. Naším posláním je vzdělávat děti ve spolupráci s jejich rodiči tak, aby se staly zodpovědnými lidmi, kteří celý život dbají o své další vzdělávání. Dětem se snažíme vštípit morální postoje a také je vybavit schopnostmi a dovednostmi nutnými k úspěšnému životu v neustále se měnícím a kulturně diverzním globálním prostředí.

V roce 1939 po 70 letech neustálých snah šesti starostů začala stavba škol v Zubrohlavě. Náš školní areál se nachází v oblasti Horní Orava a poskytuje základní vzdělání i vzdělání předškolní. Důraz klademe na výuku anglického jazyka a také na výchovu ve vztahu k životnímu prostředí. Naše základní škola pokrývá 9 ročníků. V mateřské škole máme 4 úrovně, rozdělené do skupin po 20-25 dětech. Naše školka se nachází na tichém místě mimo hlavní silnice, což zajišťuje vynikající podmínky pro naše děti. Školka spolu se základní školu a školní jídelnou tvoří jeden právní subjekt. Školka poskytuje v pracovních dnech celodenní i půldenní péči. Při tvorbě vize a poslání mateřské školy jsme stavěli na snahách vybudovat ji na principech tvořivého a humanistického vzdělání - abychom zahrnuli kognitivní, senzomotorický a interaktivní rozvoj dítěte. Speciální důraz klademe na testování “nových doktrín” a heuristických metod.

V naší instituci pracují kvalifikovaní učitelé, kteří se aktivně účastní nadnárodních partnerství a projektů, za účelem propagace inovací a zvyšování celkové kvality vzdělávání nabízeného v Evropě.

Naše škola neustále získává další zkušenosti prostřednictvím implementace nejrůznějších projektů zacílených na zvyšování celkové kvality vzdělávání a péče. Aktivně se účastníme nadnárodních činností týkajících se kvality vyučování mimoškolních aktivit. Své první zkušenosti s mezinárodní spoluprací jsme získali ve spolupráci s organizacemi z Polska a České republiky. Aktivně navrhujeme a implementujeme projekty eTwinning (internetové partnerství), což nás motivuje k práci na projektech týkajících se mobility. Účast na projektech našim učitelům pomáhá při jejich práci se žáky a obohacuje náš tým, co se týče metod, jež lze uplatnit ve třídě.

V rámci projektu WELCOME bychom rádi hráli důležitou roli ve fázi testování.

Školská 238 
029 43 Zubrohlava
Slovenská republika