This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Sdruzhenie "Institut za psihichno zdrave i razvitie"

Institut pro psychické zdraví a rozvoj je neziskovou organizací, jež pracuje ve veřejném zájmu. Hlavním úkolem organizace je vyvíjet, poskytovat, propagovat a implementovat strategie pro prevenci, diagnostiku a léčbu duševního zdraví takovým způsobem, aby se zvýšila výkonnost a potenciál jednotlivců ve společnosti. Tohoto je dosahováno prostřednictvím zvýšení aktivity a soustředěním snah profesionálů z oblasti duševního zdraví v souladu s veřejným významem sociálních záležitostí.

Do naší cílové skupiny patří jedinci s psychickými problémy a s problémy v oblasti sociálního fungování, rodiče, kteří by rádi rozvíjeli své rodičovské dovednosti, děti s vývojovými problémy a jejich rodiče, specialisté jako učitelé a sociální pracovníci, kteří se podílí na integraci dětí s vývojovými problémy, specialisté na duševní zdraví, děti a dospělí, kteří by si rádi vylepšili své duševní schopnosti, vláda a soukromé subjekty, či vzdělávací instituce.

Institut pro duševní zdraví a rozvoj pracuje při provádění psychologického hodnocení s rodiči, adolescenty a dětmi. Organizace též poskytuje školící kurzy pro učitele, rodiče a poskytovatele péče. Institut pro duševní zdraví a rozvoj poskytuje informace, konzultace, diagnostiku a psychoterapii.

Hlavními činnostmi Institutu je diagnostika a terapie v následujících oblastech: poruchy mentálního a sociálního fungování, vývojové etapy v dětství, vývoj činností a technik pro překonání obtíží, terapie pro dyslektiky, terapie pro obecné vývojové poruchy - poruchy autistického spektra, poruchy jazykového vývoje, poruchy prožívání a chování, poruchy citové vazby, konzultace pro učitele, rodiče a děti s problémy, poruchy duševního a kognitivního fungování, rodičovské styly a postoje, úspěchy ve škole, osobnostní vlastnosti, poruchy mentálního a sociálního fungování v dospělosti, připravenost/vyzrálost na školní docházku.

Pro rodiče, učitele a další specialisty pořádáme následující školení:

  • školící skupiny pro pěstouny a kandidáty na adopci,
  • představení raných prediktorů a symptom rozvoje v dětství,
  • představení různých metod pro ranou identifikaci rizik rozvoje poruchy,
  • představení dobré mezinárodní praxe v oblasti integrace dětí s vývojovými poruchami,
  • školení v kognitivně-behaviorální terapii pro specialisty z podpůrných profesí.

Součástí naší práce je také výzkum a vědecká činnost v následujících oblastech:

  • výzkum a aplikace dobré praxe,
  • stáže a výměnné pobyty,
  • příležitosti pro provádění empirických studií pro dizertace, diplomové práce apod.,
  • přístup k vědecké literatuře v knihovně institutu,
  • standardizace testů pro hodnocení mentálního fungování.

Naše práce navíc zahrnuje následující činnosti: publikace tištěných materiálů týkajících se duševního zdraví, organizování kongresů, seminářů, kulatých stolů atd., propagace činností Institutu pro duševní zdraví a rozvoj, team-building, poradenství pro zaměstnance a jejich rodiny, organizování komunikačních školení pro zaměstnance ve veřejné i soukromé sféře, kariérní poradenství, zavádění dlouhodobých a screeningových testů pro prevenci poruch.

Náš multidisciplinární tým je vysoce soudržný a má jasně vymezené zodpovědnosti a oblasti působnosti. V týmu jsou zastoupeni kliničtí psychologové, řečoví a jazykoví terapeuti, neurology, dětský psychiatry, psychoterapeuti.

V rámci projektu WELCOME budeme podporovat návrh a vývoj výstupů projektu.

4 Hristo Belchev
Sofia
Bulharsko