This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze byla založena Karlem IV. 7. dubna 1348 a jedná se o jednu z nejstarších univerzit v Evropě. Univerzita má v současnosti 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), dále 3 instituty, 6 středisek výuky, výzkumu a vývoje, jiných tvůrčích činností, centrum poskytování informací, 5 ústavů, které obsluhují celou univerzitu a rektorát, jenž je výkonným řídícím orgánem celé univerzity. V současnosti je na univerzitě zapsáno 53.000 studentů ve více než 300 akreditovaných studijních programech, které nabízí více než 642 různých kurzů.

Katedra primární pedagogiky je výzkumným a výukovým ústavem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vytvořili jsme koncept studia s důrazem na kvalitní osobnostní a profesní rozvoj studentů, aby tak byli co nejlépe připraveni na progresivní koncepci školního vzdělávání.

Katedra zastává vedoucí pozici mezi fakultami, které v České republice připravují budoucí učitele. Většina kantorů na fakultě patří ve svých oborech mezi vysoce ceněné osobnosti a zároveň jim záleží na poskytování vysoce kvalitního vzdělání s důrazem na partnerství a spolupráci při výuce, aktivní výukové metody a sebereflexi.

Navázali jsme širokou spolupráci s dalšími evropskými univerzitami, které se účastní studenti magisterských a doktorských studijních programů, zejména v rámci programu ERASMUS.

Intenzivně spolupracujeme s progresivními/inovativními/fakultními školami, které nám pomáhají studenty připravit na náročné požadavky současné školské praxe.

V rámci procesu transformace českého vzdělávacího systému po roce 1989 jsme se podíleli na tvorbě řady koncepčních materiálů, např. Bílá kniha, vzdělávací program Obecná škola, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a základní školy.

Organizujeme širokou škálu výukových aktivit pro učitele ve školách s důrazem na inovativní přístupy ke vzdělávání. Jsme též spoluautory oceňovaných učebnic a dalších didaktických materiálů, které učitelům pomáhají s výukou.

Většina členů akademického sboru se účastní řešení jednotlivých mezidisciplinárních výzkumných projektů v České republice, které se systematicky zabývají profesí učitele a vzděláváním učitelů.

Karlova Univerzita, konkrétně Katedra primární pedagogiky bude hrát klíčovou roli při návrhu a implementaci intelektuálních výstupů projektu WELCOME.

Univerzita Karlova
Ovocný trh 3-5
116 36, Praha 1
Česká republika