This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Společnost M7 založil pod jménem Media7 s.r.o. 3. března 2003 Julius Krištofík. Na začátku se jednalo o malou firmu počítačových nadšenců, kteří do rychle se měnícího světa internetu přinášeli inovativní řešení. Hlavním cílem společnosti byla tvorba multimédií, návrh a vývoj webových stránek, návrh a implementace kampaní pro sociální média a poskytování hostingu klientům.

V roce 2004 si společnost změnila jméno na M7 s.r.o. Firma se nyní zabývá programováním webových stránek a informačních systémů šitých na míru. Náš tým při vývoji kreativních částí našich produktů aktivně spolupracuje s reklamními agenturami. Ve spolupráci s reklamními agenturami společnost nabízí zákazníkům komplexní řešení prostřednictvím integrace inovativních komponent do stávající praxe ve vývoji, realizaci a při podpoře. Od roku 2005 společnost spolupracuje s panem Luboslavem Janovcem, který se roku 2011 stal společníkem.

Důležitým milníkem v dějinách naší společnosti je rok 2014, kdy jsme vyhráli výběrové řízení na návrh komplexního poradenského systému pro prevenci a ovlivňování sociopatologických fenoménů ve školním prostředí (tj. na základních školách na Slovensku). Projekt je znám jako KomposyT a naše společnost za něj v roce 2015 získala zvláštní uznání na konferenci ITAPA. ITAPA, která se koná již od roku 2002, je nejdůležitější událostí na Slovensku, která se týká digitalizace státní správy (eGovernment). Cílem projektu je:

  • podpora sociální inkluze žáků se speciálními vzdělávacím potřebami tím, že se jim umožní rozvinout dovednosti, které jsou žádané na pracovním trhu,
  • podpora dalšího vzdělávání lidí a expertů, kteří pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • zlepšení efektivnosti systému vzdělávání, učňovského školství a poradenství,
  • podpora inovací poradenských metod a metodických nástrojů a digitalizace diagnostických nástrojů.

V rámci projektu WELCOME budeme spolupracovat na tvorbě O1 a zejména v průběhu tvorby aplikace WELCOME pro chytrá zařízení. V rámci projektu uplatníme své zkušenosti s navrhováním produktů pro sektor vzdělávání.

Štúrova 11
81102 Bratislava
Slovenská republika