This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice

Naše instituce je poskytovatelem všeobecného vzdělávání a sestává se ze školky a základní školy. Škola byla založena roku 1949 a nachází se v městečku Mirotice v jižních Čechách. Naše školka se zaměřuje na děti ve věku od tří do šesti let, ale máme též děti ve věku dvou i sedmi let. Kapacita naší školky je až 70 dětí.

Děti jsou rozděleny do tří tříd (úrovní) dle věku, avšak naše pravidla umožňují, aby sourozenci byli spolu ve třídě bez ohledu na věk. Náš tým se skládá z učitelů, kteří jsou studovaní pedagogové a kteří mají dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi.

Náš program předškolního vzdělávání je nazván „Je nám krásně na světě”. Chceme, aby naše školka byla místem, kde se děti cítí spokojeně a šťastně, kde se scházejí s kamarády, učiteli i rodiči, aby objevovaly kouzelný svět kolem sebe, přírodu a aby byly co nejvíce v pohybu. Vyvinuli jsme svůj vlastní interní systém hodnocení a pokroky a též potřeby dětí zaznamenáváme, abychom tak zajistili, aby se každé dítě vyvíjelo co nejlepším způsobem. Také pořádáme různé akce ve spolupráci s rodiči a dalšími příbuznými dětí. Lze říci, že atmosféra v naší školce je velmi neformální a rodinná.

Naší silnou stránkou je náš tým učitelů, který zahrnuje učitele s více než 30 lety zkušenosti i mladší učitele, kteří do týmu přinášejí moderní znalosti, které načerpali v rámci svých studií. Jsme též otevřeni inovacím a naší vizí je, že pouze zaváděním nových metod a jejich neustálou aktualizací můžeme dosáhnout hlavního cíle našeho konání, tj. zaručení úspěšného startu pro všechny děti prostřednictvím vysoce kvalitního vzdělání a péče.

Každý rok v naší školce pracujeme s dětmi s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Abychom vyhověli jejich potřebám, spolupracujeme s učiteli z okolních školek, se kterými si vyměňujeme zkušenosti a vzájemně se ve školkách navštěvujeme. Všichni naši učitelé pravidelně navštěvují nejrůznější kurzy a workshopy a vždy se rádi naučíme nové metody, které můžeme využít při své práci. Dětem chceme poskytnout co nejlepší vzdělání a motivovat je tak k dalšímu rozvoji.

V rámci projektu WELCOME chceme hrát důležitou roli ve fázi testování.

Školní 234
Mirotice
Česká republika