This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Aplikace WELCOME

Aplikace WELCOME pro chytrá zařízení umožní interaktivně aplikovat přístup projektu WELCOME (informace z manuálu a z workshopů). Všechny technické funkce a veškerý obsah bude v souladu s výsledky, zjištěními a doporučeními z vývoje dalších produktů, jakož i z dalších projektových činností.

Hlavními komponenty aplikace WELCOME budou:

1. Interaktivní prezentace nejběžnějších obtíží, kterým učitelé čelí, když učí heterogenní skupinu dětí v rámci předškolního vzdělávání, včetně způsobů, jak tyto obtíže zvládat, a příkladů dobré praxe z Evropy a celého světa (včetně odkazů na užitečné informace, stránky a sítě).

2. Strukturované, otestované a ověřené aktivity, metody a techniky pro učitele, kteří pracují s heterogenními skupinami dětí v rámci předškolní péče, ve kterých lze vyhledávat pomocí klíčových slov.

Mobilní aplikace bude ke stažení zdarma a bude dostupná 24 hodin denně. Hlavními silnými stránkami aplikace budou uživatelsky přívětivý interface, oznámení, která uživatelům poskytnou nové nápady, a 4 jazykové mutace.

Používání aplikace učitelům pomůže rozvinout své digitální vědomosti, dovednosti a kompetence, což zvýší kvalitu jejich práce tím, že diverzifikují obsah a nástroje, které používají.

APLIKACE WELCOME IDEA