This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

ODZ 72 Prikazka bez krai

72. mateřská školka „Prikazka bez krai” byla založena v roce 2012 jako instituce předškolního vzdělávání. Naším hlavním cílem je zaručit kvalitní vzdělání dětem při zapojení jejich rodičů do každodenního výukového procesu. Naším hlavním cílem je: zaručit neustálé zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců, přitáhnout partnery (místní komunita, univerzity, městská samospráva), zapojit rodiče různými způsoby interakce, jako je účast v rodičovské radě či pořádání speciálních akcí pro rodiče, děti a zaměstnance školky.

Náš tým zahrnuje 20 učitelů a v současnosti máme ve školce 250 dětí ve věku 2 až 6 let rozdělených do 9 skupin. Náš tým je vysoce kvalifikovaný a jeho členové mají mnohaleté zkušenosti v oblasti pedagogiky a předškolního vzdělávání. Snažíme se každý rok zvyšovat kvalifikaci našich učitelů tím, že se účastníme různých národních a mezinárodních kurzů.

Hlavní činnosti školky Prikazka bez krai zahrnují organizaci výuky, venkovní aktivity a sport, zlepšování infrastruktury, organizaci školení pro naše zaměstnance a účast na evropských a národních projektech v oblastí výuky a vzdělávání.

Kromě zaručení vysoké kvality vzdělávání a výuky se snažíme spolupracovat přímo s rodiči našich dětí. Ve spolupráci s nimi organizujeme sportovní a venkovní akce a také se s nimi snažíme probírat každé rozhodnutí týkající se dětí či infrastruktury školky na pravidelných setkáních rodičovské rady. Navíc, pokud potřebujeme učinit nějaké rozhodnutí, pořádáme na našich webových stránkách ankety a průzkumy veřejného mínění.

Abychom povzbudili tvořivost dětí a jejich aktivní život, pořádáme řadu akcí na různá témata, jako například hudba v našem životě, nebo sociální zodpovědnost. Také jsme v Národním paláci kultury uspořádali událost nazvanou Rocková opera, které se účastnily naše děti a která měla obrovský úspěch.

Máme následující zkušenosti s návrhem a implementací dvou projektů financovaných z prostředků EU:

  • Projekt pétanque: cílem projektu bylo vzbudit u dětí zájem o sport. Projektu se účastnily všechny děti a pro účely projektu bylo v prostorách mateřské škole vybudováno hřiště na pétanque.
  • Projekt rané pedagogické rehabilitace: hlavní cílovou skupinou projektu byly děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním cílem projektu bylo brzké rozpoznání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro účely projektu byla navržena speciální místnost pro práci s dětmi se speciálními potřebami.
  • Projekt bezpečnosti silničního provozu: hlavním cílem projektu je naučit děti bezpečnému chování v silničním provozu, jak správně přecházet silnici či jak rozpoznat světelná znamení. Pro účely projektu jsme zbudovali speciální dopravní hřiště pro nácvik bezpečného provozu vybavené semafory a křižovatkami.

V rámci projektu WELCOME se budeme aktivně účastnit testovací fáze, ale také se budeme podílet na tvorbě manuálu.

DG 72 
Street. Belimel 11
rn Študent
Sofia
Bulharsko