This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Aktuálně

Back

Newsletter květen 2017

12.5.2017

KDO JSME?

Do rukou se Vám dostává první z pěti newsletterů projektu WELCOME (WE Learn and COMmunicate Ensemble), který je koordinován Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe s.r.o. Jedná se o mezinárodní evropský projekt Erasmus+, spadající pod Klíčovou akci 2 (KA2), jehož se účastní Česká republika, Slovenská republika a Bulharsko. Mezi našimi partnery jsou Univerzita Karlova v Praze, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie v Bratislavě, "Institut za psihichno zdrave i razvitie" v Sofii a bratislavská agentura M7, poskytující služby v oblasti grafiky a programování. Ve všech účastnických zemích se na vývoji a testování výstupů podílejí mateřské a základní školy: v České republice ZŠ M. Alše a MŠ v Miroticích, na Slovensku ZŠ a MŠ Zubrohlava a v Bulharsku ODZ 72 Prikazka bez krai v Sofii.

CO DĚLÁME?

Hlavním cílem projektu WELCOME je poskytnout všem dětem dobrý start díky kvalitnímu předškolnímu vzdělání. Rádi bychom pomohli učitelům mateřských škol při vedení a zvládnutí heterogenní skupiny, ve které jsou často zastoupeny děti se specifickými potřebami: může se jednat například o děti sociálně znevýhodněné, děti se speciálními potřebami včetně dětí nadprůměrně nadaných nebo děti, u kterých budou později diagnostikovány poruchy učení. Jsme přesvědčeni, že integrace těchto dětí je možná, pokud vůči nim pedagog uplatňuje individuální přístup a poskytne jim pomoc v souladu s jejich specifickými potřebami. Rádi bychom učitelům při této práci co nejvíce pomohli.

Prioritou projektu WELCOME je podpořit inkluzi v mateřských školách a pomoci dětem se sociálním, zdravotním či společenským hendikepem prostřednictvím aktivní integrace do dětské skupiny ve školce. Za stejně důležitou považujeme pomoc učitelům porozumět inkluzi díky poskytnutí teoretického zázemí a praktickým návrhům založeným na funkčních modelech z několika zemí.

Prvním z výstupů bude Metodická příručka určená pedagogům mateřské školy, kteří hledají nové postupy při vedení třídy heterogenní z hlediska speciálních vzdělávacích potřeb. Příručka bude kromě teoretického úvodu věnovaného speciálním vzdělávacím potřebám obsahovat především rozsáhlejší metodickou část, která přinese pro jednotlivé oblasti vývoje dítěte konkrétní pracovní listy, návrhy aktivit pro práci s heterogenní skupinou v MŠ, příklady dobré praxe i doporučení odborných institucí či zdrojů informací.

Druhým výstupem bude aplikace pro chytrá zařízení (tablety, telefony, ale i interaktivní tabule), která kromě elektronické verze Metodické příručky přinese zejména soubor interaktivních výukových aplikací v souladu s oblastmi rozvoje uvedenými v Metodice. Tyto aplikace umožní interaktivní práci dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Posledním výstupem pak bude ucelený návod pro učitele, jak uspořádat a vést workshopy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a také pro učitele, kteří s těmito dětmi ve svých třídách pracují. Tento návod bude v praxi testován při pilotních workshopech v každé zemi tak, aby plně splňoval požadavky pro vedení workshopů.

 

CO SE NÁM DOPOSUD PODAŘILO?

Spustili jsme webové stránky projektu (www.e-welcome.eu), které jsou dostupné ve čtyřech jazykových verzích. Na stránkách najdete kromě popisu projektu a výstupů také informace o jednotlivých partnerech. Neleníme ani na sociální síti, a proto nás můžete sledovat a lajkovat na https://www.facebook.com/erasmus.welcome/, kam umisťujeme novinky týkající se našeho projektu. Naleznete zde i informace z našeho prvního projektového setkání, které se konalo v Praze. Během tohoto dvoudenního setkání se představili jednotliví partneři všichni společně vytvořili základy pro koncepty projektových výstupů, na kterých v současné době pracují vybrané partnerské organizace.

 

NA ČEM MOMENTÁLNĚ PRACUJEME?

V těchto dnech je již vytvořena a okomentována struktura Metodické příručky a také struktura interaktivní aplikace. Partneři z Univerzity Karlovy v Praze, Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychologie v Bratislavě a Institutu za psihichno zdrave i razvitie v Sofii píší kapitoly do Metodické příručky a v následujících dnech by se měla rozběhnout i příprava interaktivní aplikace pro chytrá zařízení, kterou má na starosti agentura M7.

 

CO NÁS V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI ČEKÁ?

Po odevzdání a redakční přípravě Metodické příručky dostanou všichni partneři projektu WELCOME publikaci k okomentování a k připravení všech poznámek týkající se jejího obsahu. V srpnu se sejdeme na mezinárodním setkání v Bratislavě, kde společně vyhodnotíme první verzí Metodické příručky a navrhneme a odsouhlasíme případné změny. V Bratislavě se také seznámíme s podobou chystané aplikace a předvedením některé z aktivit, které bude aplikace obsahovat. Po zapracování změn nás pak v průběhu podzimu 2017 čeká testování Metodické příručky v zúčastněných mateřských školách.

KDE NAJDETE VÍCE INFORMACÍ?

Pokud Vás projekt WELCOME zaujal, pročtěte si webové stránky a navštivte náš Facebook. Budeme rádi, pokud se zaregistrujete na projektových stránkách a informace či celý newsletter předáte svým známým a kolegům. V případě, že byste měli otázky, na které jste nikde nenalezli odpověď, můžete kontaktovat vedoucího projektu Janu Šámalovou na adrese j.samalova@raabe.cz. Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali přečtení těchto informací!