This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Aktuálně

Back

Newsletter č. 5  duben 2019

10.4.2019

Představujeme pátý newsletter projektu WELCOME, který je koordinován Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe s.r.o. Jedná se o mezinárodní evropský projekt Erasmus+, spadající pod Klíčovou akci 2 (KA2), jehož se účastní Česká republika, Slovenská republika a Bulharsko. Mezi našimi partnery jsou Univerzita Karlova v Praze, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie v Bratislavě, Institut za psihichnozdrave i razvitie v Sofii, online agentura M7 v Bratislavě a poté ve všech zmíněných zemích základní a mateřské školy, které se podílejí na vývoji a testování hlavních výstupů. Jmenovitě MŠ Mirotice, MŠ a ZŠ Zubrohlava a MŠ Prikazka bez krai v Sofii.

Jak si vedeme?

  • Metodika pro učitele pro práci s dětmi s SVP v MŠ
  • Interaktivní aplikace WELCOME IDEA pro práci s dětmi se SVP
  • Příručka pro individuální použití interaktivní aplikace s dětmi se SVP i její využití při práci s celou třídou

metodika PRO PRÁCI S DĚTMI S SVP V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Metodika v tištěné podobě je na světě již ve všech třech jazykových verzích – česky, slovensky, bulharsky. V tuto chvíli je již u partnerských organizací ve všech projektových zemích a partneři pracují na její distribuci především do mateřských škol. Sbíráme také první ohlasy, jako například tento:

Metodika je zpracována citlivě, přehledně a systematicky. Velice oceňuji zohlednění a zapracování jednotlivých požadavků a potřeb učitelek mateřských škol, které vzešly ze společné diskuze kolektivu autorů projektu Welcome s učitelkami MŠ. Oceňuji práci autorského týmu, který dokázal během krátké doby propracovat problematiku inkluzivního vzdělávání dětí v předškolním vzdělávání, vše dotáhnout do konce a vydat pro nás – učitelky – tak žádaný materiál. Věřím, že Metodika pomůže učitelkám v mateřských školách ještě lépe pochopit problematiku vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a bude jim nápomocna při jejich vzdělávání.

Jarmila Svobodová, vedoucí učitelka 15. MŠ – Erbenova, Písek V současné době také probíhají produkční práce na přípravě poslední, anglické jazykové verze, která bude dostupná v elektronické podobě.

INTERAKTIVNÍ APLIKACE – WELCOME IDEA

V současné době probíhají dokončovací práce na aplikaci WELCOME IDEA. Jsou naprogramované všechny aktivity a probíhají poslední revize ze strany editorů. Souběžně s dokončovacími pracemi probíhá testování v několika (nejen partnerských) mateřských školách. Na děti čeká v aplikaci téměř 80 aktivit, mezi kterými děti najdou například kvízy, skládání puzzle, řazení obrázků, vkládačky či kreslení. Posledním krokem po dokončení aktivit a celkovém vyladění aplikace budou překlady do ostatních partnerských jazyků.

PŘÍRUČKA PODPORA PRÁCE S DĚTMI S SVP V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (WELCOME WORKSHOPY)

Ve všech partnerských mateřských školách úspěšně proběhly workshopy, při nichž si učitelé se skupinami dětí, včetně dětí s SVP, vyzkoušeli, jak zahrnout práci s aplikací do běžného dne v mateřské škole. V rámci každého workshopu učitelé s dětmi realizovali jeden z originálních tematických bloků (scénářů) postavených na využití aktivit z aplikace WELCOME IDEA. Kromě partnerských mateřských škol proběhly workshopy i v nezávislých mateřských školách, které doposud do projektu zapojeny nebyly.

Z workshopů jsme získali velmi dobrou zpětnou vazbu jak na jednotlivé aktivity zahrnuté v aplikaci WELCOME IDEA, tak na původní scénáře, jejichž autory byli učitelé zúčastněných projektových mateřských škol. Všechny scénáře najdou učitelé v příručce, která je uceleným návodem pro učitele, jak uspořádat a vést integrované bloky, pracovní skupiny s využitím aplikace tak, aby byly naplněny požadavky individualizace ve vzdělání.

CO NÁS ČEKÁ V DALŠÍM OBDOBÍ?

Před sebou máme dokončovací práce jak na aplikaci WELCOME IDEA, tak na příručce Podpora práce s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání (WELCOME workshopy). Všechny projektové výstupy budou představeny na závěrečné mezinárodní diseminační konferenci, která proběhne v Praze 24.4. 2019. Konference není jedinou příležitostí, kdy se může širší (nejen) učitelská veřejnost seznámit s výstupy projekty WELCOME. Spolu s distribucí tištěné Metodiky probíhá také rozsáhlá propagace projektových výstupů za přispění všech partnerských organizací. Na závěr projektového období budou prostřednictvím speciálního newsletteru seznámeny se všemi projektovými výstupy i vzdělávací instituce z celé řady evropských nepartnerských zemí.

Kde se s námi můžete spojit

Projekt WELCOME se prezentuje:

Sledujte naše výstupy, podpořte autory a dejte nám zpětnou vazbu, jak se nám daří naše cíle plnit!

Přejeme Vám krásné jaro!