This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Workshopy v rámci projektov WELCOME

Tento projektový výstup si dáva za úlohu podporiť učiteľov prostredníctvom organizovania workshopov, na ktorých sa budú zúčastňovať aj deti, kde sa ďalší učitelia z materských škôl naučia aplikovať prístup projektu WELCOME do praxe. 

Výstupom bude praktická príručka pre organizovanie workshopov, založených na prístupe rozvrstvených lekcií, scenárov, ktoré môžu učitelia aplikovať, pokynov na prácu s deťmi, na vyhodnocovanie aktivít, na získavanie spätnej väzby od detí ohľadom toho, ako sa cítia a či sú viac motivované sa učiť, keď sú súčasťou komunity. Bude tiež obsahovať praktické príklady pre učiteľov na zamyslenie, rady o tom, ako komunikovať s rodičmi a ďalšími relevantnými aktérmi s cieľom uľahčenia procesu, udržania a zlepšenia výsledkov detí a aktualizácie a úpravy prístupu projektu WELCOME pre vlastné potreby.

Workshopy sa zamerajú na alternatívne a doplňujúce činnosti jeden na jedného, ktoré sa dajú aplikovať priamo pri práci s deťmi, a budú zamerané na zavádzanie rozvrstvených lekcií do predškolskej výučby. Rozvrstvená lekcia je diferenciačná stratégia, ktorá sa zameriava na konkrétny štandard, kľúčový koncept či zovšeobecnenie, ale ktorá deťom umožňuje dôjsť k cieľu niekoľkými rôznymi cestami v závislosti od ich potrieb, pripravenosti či vzdelávacieho profilu. S ohľadom na dodržanie osnov budú mať učitelia možnosť „rozvrstviť“ proces výučby tak, aby zodpovedal študijným schopnostiam žiaka (ktoré môžu byť na štandardnej úrovni alebo tiež nad ňou či pod ňou) a jeho konkrétnym potrebám (t. j. špeciálne vzdelávacie potreby, pôvod z etnickej menšiny, pôvod zo sociálne znevýhodneného prostredia atď.) v skupinovom prostredí.