This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Aplikácia WELCOME

Aplikácia WELCOME pre chytré zariadenia umožní interaktívne využívať prístup projektu WELCOME (informácie z manuálu a z workshopov). Všetky technické funkcie a obsah budú v súlade s výsledkami, zisteniami a odporúčaniami z vývoja ďalších produktov, ako aj z ďalších projektových činností. 

Hlavnými komponentmi aplikácie WELCOME budú:

1. Interaktívna prezentácia najbežnejších problémov, ktorým učitelia čelia, keď učia heterogénnu skupinu detí v rámci predškolského vzdelávania, vrátane spôsobov, ako tieto problémy zvládať, a príkladov vhodnej praxe z Európy a celého sveta (vrátane odkazov na užitočné informácie, stránky a siete).

2. Štruktúrované, otestované a overené aktivity, metódy a techniky pre učiteľov, ktorí pracujú s heterogénnymi skupinami detí v rámci predškolskej starostlivosti, v ktorých sa dá vyhľadávať pomocou kľúčových slov.

Mobilná aplikácia sa bude dať stiahnuť zadarmo a bude dostupná 24 hodín denne. Hlavnými silnými stránkami aplikácie budú prívetivé užívateľské rozhranie, oznámenia, ktoré užívateľom poskytnú nové nápady, a 4 jazykové mutácie.

Používanie aplikácie pomôže učiteľom rozvinúť svoje digitálne vedomosti, zručnosti a kompetencie, čo zvýši kvalitu ich práce tým, že diverzifikujú obsah a nástroje, ktoré používajú.

APLIKÁCIA WELCOME IDEA