This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Výstupy projektu

1.

WELCOME Manuál pre učiteľov

Ide o príručku pre učiteľov predškolského vzdelávania, ktorí potrebujú inovatívne a komplexné zdroje, kompetencie a moderný prístup na to, aby úspešne zvládli heterogénnu triedu/skupinu a vedeli lepšie komunikovať s deťmi s rôznymi potrebami, ktoré navštevujú štátnu inštitúciu predškolského vzdelávania. 

viac


Stiahnuť

2.

Aplikácia
WELCOME

Aplikácia WELCOME pre chytré zariadenia umožní interaktívne využívať prístup projektu WELCOME (informácie z manuálu a z workshopov). Všetky technické funkcie a obsah budú v súlade s výsledkami, zisteniami a odporúčaniami z vývoja ďalších produktov, ako aj z ďalších projektových činností.

viac


APLIKÁCIA WELCOME IDEA

3.

Workshopy v rámci projektov WELCOME

Tento projektový výstup si dáva za úlohu podporiť učiteľov prostredníctvom organizovania workshopov, na ktorých sa budú zúčastňovať aj deti, kde sa ďalší učitelia z materských škôl naučia aplikovať prístup projektu WELCOME do praxe. 

viac