This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice

Naša inštitúcia je poskytovateľom všeobecného vzdelávania a skladá sa zo škôlky a základnej školy. Škola bola založená v roku 1949 a nachádza sa v mestečku Mirotice v južných Čechách. Naša škôlka sa zameriava na deti vo veku od troch do šiestich rokov, ale máme tiež deti vo veku dvoch a siedmich rokov. Kapacita našej škôlky je až 70 detí.

Deti sú rozdelené do troch tried (úrovní) podľa veku, no naše pravidlá umožňujú, aby súrodenci boli spolu v triede bez ohľadu na vek. Náš tím sa skladá z učiteľov, ktorí sú študovaní pedagógovia a majú dlhodobé skúsenosti s prácou s deťmi.

Náš program predškolského vzdelávania sa volá „Je nám krásne na svete“. Chceme, aby naša škôlka bola miesto, kde sa deti cítia spokojne a šťastne, kde sa stretávajú s kamarátmi, učiteľmi a rodičmi, aby objavovali kúzelný svet okolo seba, prírodu a aby boli čo najviac v pohybe. Vyvinuli sme svoj vlastný interný systém hodnotenia a pokroky a potreby detí zaznamenávame, aby sme zaistili, že sa každé dieťa vyvinie čo najlepším spôsobom. Organizujeme tiež rôzne akcie v spolupráci s rodičmi a ďalšími príbuznými detí. Môžeme povedať, že atmosféra v našej škôlke je veľmi neformálna a rodinná.

Našou silnou stránkou je tím učiteľov s viac ako 30-ročnými skúsenosťami, ale aj mladších učiteľov, ktorí do tímu prinášajú moderné znalosti, ktoré načerpali v rámci svojich štúdií. Sme tiež otvorení inováciám a našou víziou je, že zavádzaním nových metód a ich neustálou aktualizáciou môžeme dosiahnuť hlavný cieľ našej práce, t. j. zaručenie úspešného štartu pre všetky deti prostredníctvom vysoko kvalitného vzdelania a starostlivosti.

Každý rok v našej škôlke pracujeme s deťmi s rôznymi špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Aby sme vyhoveli ich potrebám, spolupracujeme s učiteľmi z okolitých škôlok, s ktorými si vymieňame skúsenosti a vzájomne sa navštevujeme. Všetci naši učitelia pravidelne navštevujú najrôznejšie kurzy a workshopy a vždy sa radi učíme nové metódy, ktoré môžeme využiť pri svojej práci. Deťom chceme poskytnúť čo najlepšie vzdelanie a motivovať ich tak k ďalšiemu rozvoju.

V rámci projektu WELCOME chceme hrať dôležitú rolu vo fáze testovania.

Školní 234
Mirotice
Česká republika