This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.

Vydavateľstvo Dr. Josef Raabe, s. r. o., bolo založené v roku 1996 a vypracovalo sa na vedúceho poskytovateľa výučbových materiálov pre vedenie škôl, učiteľov a študentov.

V našom tíme pracuje 20 expertov z oblasti vzdelávania a výučby, PR a vývoja publikácií. Naším hlavných cieľom je byť profesionálnym a spoľahlivým partnerom pri riešení konkrétnych potrieb riaditeľov škôl, učiteľov a ďalších zamestnancov v oblasti vzdelávania.

Vďaka aktívnej spolupráci s kľúčovými hráčmi v odbore vzdelávania a výučby dosiahlo Vydavateľstvo Dr. Josef Raabe, s. r. o., nasledujúce úspechy:

  • vydalo viac ako 450 špecializovaných publikácií,
  • vytvorilo sieť viac ako 2 500 expertov – autorov, editorov, prednášajúcich a recenzentov,
  • zostavilo portfólio dlhodobých školiacich kurzov a akreditovaných programov pre učiteľov a riaditeľov škôl.

Úzko spolupracujeme s poprednými profesionálmi z oblasti vzdelávania, ľudských zdrojov a pracovného práva, aby sme zaistili tvorbu vysoko efektívnych a na prax zameraných materiálov v oblasti riadenia školských zariadení. Jedným z najväčších úspechov za niekoľko posledných rokov je vývoj portfólia školiacich materiálov pre poskytovateľov vzdelávania. Ponúkame akreditované programy pre učiteľov prvého a druhého stupňa základných škôl a tiež pre riaditeľov a manažérov v školstve. Taktiež usporadúvame cielené diskusie medzi vedúcimi poskytovateľmi vzdelávania a ďalšími profesionálmi týkajúce sa dôležitých tém na národnej a na celoeurópskej úrovni tým, že organizujeme špecializované konferencie a workshopy.

V súčasnosti pracujeme na implementácii projektu „Dobrý štart do školy“ financovaného v rámci programu Erasmus+. Cieľom tohto projektu je zvýšiť kompetencie učiteľov v predškolskom vzdelávaní a poriadne sa zamerať na zručnosti a vyspelosť detí predtým, než začnú navštevovať základnú školu, čím sa zaistí hladký prechod z predškolského vzdelávania do školy.

Vo svojej role vedúceho poskytovateľa vzdelávacích služieb a profesijnej a metodickej literatúry pre učiteľov a riaditeľov škôl sa vydavateľstvo Dr. Josef Raabe, s. r. o., stalo v posledných rokoch preferovaným partnerom škôl v Českej republike

Každý rok organizujeme veľkú národnú konferenciu s názvom „Vaše škola“ zameranú na problémy, ktorým čelia zamestnanci vedenia škôl. Poskytuje im príležitosť na výmenu informácií o novej legislatíve, manažérskych schopnostiach potrebných na výkon pozície riaditeľa školy a o možnostiach financovania škôl.

V rámci tohto projektu budeme pôsobiť ako koordinujúca organizácia a budeme mať na starosti celkové riadenie projektu a implementáciu projektových činností.

Vďaka rozsiahlym skúsenostiam s národnými a medzinárodnými projektmi zaistíme, že výsledky projektu budú dodané včas, s dodržaním rozpočtu a s vysokým štandardom kvality.

Radlická 2487/99
150 00 Praha 5
Česká republika  

Kontaktná osoba:

Mgr. Jana Šámalová  
j.samalova@raabe.cz
+420 605 718 340

www.raabe.cz