This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Spoločnosť M7 založil pod menom Media7, s. r. o., 3. marca 2003 Július Krištofík. Na začiatku išlo o malú firmu počítačových nadšencov, ktorí do rýchlo sa meniaceho sveta internetu prinášali inovatívne riešenia. Hlavným cieľom spoločnosti bola tvorba multimédií, návrh a vývoj webových stránok, návrh a implementácia kampaní pre sociálne médiá a poskytovanie hostingu klientom.

V roku 2004 si spoločnosť zmenila meno na M7, s. r. o. Firma sa v súčasnosti zaoberá programovaním webových stránok a informačných systémov šitých na mieru. Náš tím pri vývoji kreatívnych častí našich produktov aktívne spolupracuje s reklamnými agentúrami. V spolupráci s reklamnými agentúrami spoločnosť ponúka zákazníkom komplexné riešenie prostredníctvom integrácie inovatívnych komponentov do existujúcej praxe vo vývoji, realizácii a pri podpore. Od roku 2005 spoločnosť spolupracuje s pánom Ľuboslavom Janovom, ktorý sa v roku 2011 stal spoločníkom.

Dôležitým míľnikom v dejinách našej spoločnosti je rok 2014, kedy sme vyhrali výberové konanie na návrh komplexného poradenského systému na prevenciu a ovplyvňovanie sociopatologických fenoménov v školskom prostredí (t. j. na základných školách na Slovensku). Projekt je známy ako KomposyT a naša spoločnosť zas v roku 2015 získala zvláštne uznanie na konferencii ITAPA. ITAPA, ktorá sa koná už od roku 2002, je najdôležitejšou udalosťou na Slovensku, ktorá sa týka digitalizácie štátnej správy (eGovernment). Cieľom projektu je:

  • podpora sociálnej inklúzie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami tým, že sa im umožní rozvinúť zručnosti, ktoré sú žiadané na pracovnom trhu,
  • podpora ďalšieho vzdelávania ľudí a expertov, ktorí pracujú so žiakmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami,
  • zlepšenie efektívnosti systému vzdelávania, učňovského školstva a poradenstva,
  • podpora inovácií poradenských metód a metodických nástrojov a digitalizácie diagnostických nástrojov.

V rámci projektu WELCOME budeme spolupracovať na tvorbe O1 a najmä v priebehu tvorby aplikácie WELCOME pre chytré zariadenia. V rámci projektu uplatníme svoje skúsenosti s navrhovaním produktov pre sektor vzdelávania. 

Štúrova 11
81102 Bratislava
Slovenská republika