This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Семинарите WELCOME

Този резултат има за цел да подкрепи преподавателите в провеждането на семинарни дейности с деца и обучението на други учители от детски градини как да прилагат подхода на WELCOME в практиката.

Резултатът ще бъде разработен като практическо ръководство за това как да се провеждат семинарни дейности въз основа на уроци с поетапен подход, сценарии, които се прилагат от учители, работещи с деца, оценка на дейности, изготвяне на обратна връзка от деца за това как те се чувстват и дали те са по-добре мотивирани да учат като част от една общност, практически договорености да бъдат осмислени от учителите, комуникация с родителите и други заинтересовани страни, за да се улесни процесът, поддържането и надграждането  на резултатите сред децата, актуализиране и персонализиране на подхода WELCOME.

Семинарите ще се фокусират върху алтернативни и допълващи се дейности лице-в-лице, които се прилагат пряко с деца; и ще се основават на въвеждането на ДИФЕРЕНЦИРАНИ УРОЦИ в предучилищното образование. Един стъпаловиден урок е стратегия за диференциация, която се отнася за конкретен стандарт, ключово понятие и обобщение, но позволява няколко възможности за децата, базирани на техните нужди, готовност, или учебни профили. Със стандарта и учебния план в ума, учителите ще могат да "разслоят" процеса на обучение, за да отговорят на възможностите за обучение (над, на, и под стандартното ниво) и специфичните нужди (т.е. със СОП, етнически малцинствен произход, социално неравностойно положение и т.н.) в груповата среда.