This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Начално училище с детска градина в Зуброхлава

Начално училище с детска градина в Зуброхлава е образователна институция за предучилищно, начално и основно образование. Нашата мисия е в сътрудничество с родителите да образоваме децата да станат отговорни учещи през целия им живот. Ние искаме да учим децата да имат морална позиция, както и да им предоставим уменията и знанията, за да поддържат успешен живот в една постоянно променяща се и културно многообразна глобална околна среда.

През 1939 г., след 70 години на непрекъснати усилия на шест кметове, започна изграждането на училища в Зуброхлава. Нашето училище е разположено в района на Горна Орава и ние предлагаме образование в началното ниво, както и ОГРДВ (чрез нашата детска градина). Ние поставяме акцент върху английски език, както и върху екологичното образование. Нашата общообразователна начална степен обхваща 9 класа. Нашата детска градина е на 4 нива, разделени на групи от по 20-25 деца всяка. Нашата детска градина се намира в тихо място, далеч от пътя, осигуряващо отлични условия за нашите деца. Тя е свързана с основното училище и училищните столове като едно юридическо лице. Детската градина осигурява целодневни и полудневни грижи през работни дни. При създаването на визията и мисията на нашата детска градина, ние отдадохме нашите усилия за изграждане на принципите на творческо и хуманистично образование - за включване когнитивното, сензомоторното и интерактивното развитие на детето. Специално внимание се отделя на изпробване на  "нововъзникващи доктрини" и евристични методи.

Образованието и грижите се осъществяват от квалифицирани преподаватели, които активно участват в транснационални партньорства и проекти за насърчаване на иновациите и повишаване на цялостното качество на предлаганото образование в Европа.

Нашето училище постоянно набира опит чрез прилагане на различни проекти, насочени към повишаване на цялостното качество на образованието и грижите. Ние активно се ангажираме в транснационални дейности, свързани с повишаване на качеството на преподаване на извънкласни дейности. Първият ни опит с международни срещи са в сътрудничество с организации от Полша и Чехия. Ние активно изготвяме и прилагаме еТуининг проекти, които ни мотивират да работим по проекти за мобилност. Участието в проекти помага на нашите учители в работата им с учениците и обогатява нашия екип по отношение на методите, които се прилагат в класната стая.

В проекта WELCOME ние бихме играли важна роля във фазата на тестването.

Školská 238 
029 43 Zubrohlava
Slovenská republika