This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Издателство „Д-р Йозеф Раабе“ ООД

Издателство „Д-р Йозеф Раабе“ ООД е създадено през 1996 г. и се утвърди като водещ доставчик на разнообразни образователни продукти, като се фокусира върху разработването на учебни материали за училищни ръководители, учители и ученици.

Нашият екип се състои от 20 експерти в областта на образованието и обучението, връзките с обществеността и създаването на публикации. Нашата основна цел е да бъдем професионален и надежден партньор в отговор на специфичните нужди на училищните директори, учители и други специалисти в областта на образованието.

Активното сътрудничество с основните заинтересовани страни в областта на образованието и обучението доведе Издателство „Д-р Йозеф Раабе“ ООД до следните дейности и постижения:

  • Повече от 450 специализирани публикации;
  • мрежа от повече от 2500 експерти - писатели, редактори, преподаватели и рецензенти;
  • портфолио от непрекъснати курсове за обучение и акредитирани програми за училищни директори и учители.

Ние работим в тясно сътрудничество с водещи специалисти в областта на образованието, човешките ресурси и трудовото законодателство, за да се гарантира висока ефективност и практическа ориентираност на материали в областта на управлението на училището. Един от нашите важни успехи през последните няколко години е развитието на портфолио от материали за обучение на педагози. Ние предлагаме акредитирани програми за учители в първо и второ ниво на начално / основно образование, както и за училищни мениджъри. Ние също така реализираме целенасочени дискусии между образователни ръководители и други професионалисти по важни въпроси от дневния ред на национално и европейско ниво, чрез организиране на професионални конференции и семинари.

В момента изпълняваме проект на GSS, финансиран от Еразмус+, насочен към повишаване на компетенциите на учителите от ОГРДВ за адекватно оценяване и адресиране на детско ниво уменията и пълното развитие, преди постъпване в начално училище, като по този начин се постигне по-гладко преминаване.

В тази си роля като водещ доставчик на услуги в областта на обучението и на професионална и методическа литература за преподаватели и директори през последните години,  Издателство „Д-р Йозеф Раабе“ ООД се превърна в лидер и предпочитан партньор за училищата в Чешката република.

Всяка година, нашата компания провежда една голяма национална конференция - "Вашето училище" (Vaše škola), насочена към проблемите на управление на училището и обмен на информация относно текущото законодателство, управленски умения за директори, възможности за финансиране на училищата.

В рамките на настоящия проект, ние ще действаме като координираща организация и ще ръководим  цялостното управление и изпълнение на дейностите по проекта WELCOME.

Нашият богат опит в международното и националното управление на проекта ще гарантира, че резултатите от проекта са предоставени навреме, по бюджет и по стандарт за високо качество.

Radlická 2487/99
150 00 Praha 5
Česká republika  

Лице за контакти:

Mgr. Jana Šámalová  
j.samalova@raabe.cz
+420 605 718 340

www.raabe.cz