This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Карловият университет в Прага

Карловият университет в Прага е основан на 7 Април 1348 г. от Карл IV и е един от най-старите университети в Европа. В момента има 17 факултета (14 в Прага, 2 в Храдец Кралове и 1 в Пилзен), плюс 3 института, 6 други центрове за обучение, научни изследвания, развитие и други творчески дейности, един център, предоставящ информационни услуги, 5 бази, обслужващи целия университет, и Ректората - който е управителният орган за целия университет. Днес нашият университет има над 53 000 студенти, приети в повече от 300 акредитирани специалности, които предлагат над 642 различни курса.

Катедрата Начално образование е изследователска и преподавателска база на Факултета по педагогика в Карловия университет в Прага. Ние сме създали концепция за проучване с акцент върху качеството на личното и професионално развитие на студентите, за да ги подготвим най-добре за една прогресивна концепция за училищното образование.

Катедрата има водеща позиция сред факултетите, които подготвят учители в цялата страна. Повечето от преподавателите принадлежат към колегията на  високо уважавани личности в своята област на науката, които едновременно се грижат за висококачественото преподаване на студентите, с акцент върху партньорството и сътрудничеството в обучението, за активни методи на преподаване и самоанализ.

Ние имаме богато международно сътрудничество с европейските университети, в които участват студенти от магистърски и докторски програми за проучване, особено в рамките на програма Еразъм.

Ние интензивно сътрудничим с прогресивни / иновативни / факултетни школи, които ни помагат да подготвим студентите за взискателни изисквания на настоящата учебна практика.

Участвахме в създаването на серия от концептуални материали в процеса на трансформация на Чешката образователната система след 1989 г., например: в Бялата книга, образователните програми Общообразователно училище, Рамковата образователна програма за предучилищно и основно образование.

Ние изпълняваме широка гама от образователни дейности за учители в училищата с акцент върху иновативните подходи в образованието. Ние сме съавтори на наградени учебници и множество дидактични материали, които помагат на учителите да преподават по-добре.

Повечето преподаватели от факултета са ангажирани в решаването на единен интердисциплинарни изследователски проект в Чешката република, който системно се занимава с преподавателската професия и обучение на учителите.

Карловият Университет и особено Катедрата по начално образование, ще играе ключова роля в изпълнение на проектирането и създаването на интелектуалните продукти на WELCOME.

Univerzita Karlova
Ovocný trh 3-5
116 36, Praha 1
Česká republika