This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Фирмата М7 първоначално беше създадена като Медия7 ООД на 3 Март 2003 г. от Юлиус Криштофик. В началото, това беше една малка фирма от хора, отдадени на компютрите, които носеха иновативни решения в бързо променящата се INTERNET област. Основната цел на компанията беше да произвежда мултимедия, дизайн и разработване на уеб страници, дизайн и изпълнение на социални медийни кампании и предоставяне на хостинг услуги на нашите клиенти. 

През 2004 г., компанията промени името си на M7 ООД. Сега се фокусира върху програмиране на уеб страници и информационни системи, изработени по заявка. Нашият екип е в активно сътрудничество с рекламни агенции за развитието на творческата част от своите продукти. Компанията, заедно с рекламните агенции, предлага на клиентите сложни стратегически решения, чрез интегриране на иновативни компоненти във вече съществуващи практики в развитието, техническото осигуряване и поддръжка. От 2005 година, компанията си сътрудничи с г-н Любослав Яновец, който се превърна в партньор на компанията през 2011 година.

Важен крайъгълен камък в историята на нашата компанията е 2014 г., когато ние спечелихме търг за проектиране на комплексна консултираща система за предотвратяване и повлияване на социалното-патологичните явления в училищната среда (начални училища в Словакия). Проектът е известен като КомпозиТ  и нашата компания получи специално признание, т.е. наградата ITAPA 2015 г. за него. От 2002 г. насам, ITAPA е най-важното и най-голямото събитие в Словакия по отношение на цифровизацията на държавната публична администрация (електронно Правителство). Проектът има за цел:

  • подкрепа на социалното включване на ученици със специални образователни потребности (СОП) като им се предостави възможност за развиване на умения, необходими на пазара на труда;
  • подкрепа на по-нататъшното образование на хора и експерти, работещи с ученици със специални образователни потребности;
  • подобряване на ефективността на системата за образователно и професионално ориентиране и консултации;
  • подкрепа на иновациите на методи за консултации и методически инструменти, както и цифровизация на диагностичните инструменти.

В проекта WELCOME ние ще участваме в създаването на О1, но най-вече в създаването на приложението за смарт-устройства на WELCOME.

Нашият експертен опит в проектиране и създаване на продукти, които се прилагат в сектора на образованието и обучението, също ще бъде приложен по време на проекта.

Štúrova 11
81102 Bratislava
Slovenská republika