This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

ODZ 72 Prikazka bez krai

72. materská škola „Prikazka bez krai“ bola založená v roku 2012 ako inštitúcia predškolského vzdelávania. Naším hlavným cieľom je zaručiť kvalitné vzdelávanie deťom so zapojením rodičov do každodenného výučbového procesu. Naším hlavným cieľom je: zaručiť neustále zvyšovanie klasifikácie našich zamestnancov, pritiahnuť partnerov (miestna komunita, univerzity, mestská samospráva), zapojiť rodičov rôznymi spôsobmi interakcie, ako je účasť v rodičovskej rade či organizovanie špeciálnych akcií pre rodičov, deti a zamestnancov škôlky.

Náš tým zahŕňa 20 učiteľov a v súčasnosti máme v škôlke 250 detí vo veku 2 – 6 rokov, rozdelených do 9 skupín. Náš tím je vysoko kvalifikovaný a jeho členovia majú mnohoročné skúsenosti v oblasti pedagogiky a predškolského vzdelávania. Každý rok sa snažíme zvyšovať kvalifikáciu našich učiteľov tým, že sa zúčastňujeme rôznych národných a medzinárodných kurzov. Hlavné činnosti škôlky Prikazka bez krai zahŕňajú organizáciu výučby, vonkajšie aktivity a šport, zlepšovanie infraštruktúry, organizáciu školení pre našich zamestnancov a účasť na európskych a národných projektoch v oblasti výučby a vzdelávania.

Okrem zaručenia vysokej kvality vzdelávania a výučby sa snažíme spolupracovať priamo s rodičmi našich detí. V spolupráci s nimi organizujeme športové a vonkajšie akcie a tiež sa s nimi snažíme preberať každé rozhodnutie týkajúce sa detí či infraštruktúry škôlky na pravidelných stretnutiach rodičovskej rady. Navyše, ak potrebujeme urobiť nejaké rozhodnutie, zverejňujeme na našich webových stránkach ankety a prieskumy verejnej mienky.

Aby sme povzbudili tvorivosť detí a ich aktívny život, organizujeme množstvo akcií s rôznymi témami, ako napríklad hudba v našom živote alebo sociálna zodpovednosť. V Národnom paláci kultúry sme tiež zorganizovali udalosť s názvom Rocková opera, na ktorej sa zúčastnili naše deti a ktorá mala obrovský úspech.

Máme nasledujúce skúsenosti s návrhom a implementáciou dvoch projektov financovaných z prostriedkov EÚ:

  • Projekt Petanque: cieľom projektu bolo vzbudiť u detí záujem o šport. Projektu sa zúčastnili všetky deti a na účely projektu bolo v priestoroch materskej školy vybudované ihrisko na petanque.
  • Projekt Rané pedagogické rehabilitácie: hlavnou cieľovou skupinou projektu boli deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Hlavným cieľom projektu bolo včasné rozoznanie detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Na účely projektu bola navrhnutá špeciálna miestnosť na prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami.
  • Projekt bezpečnosti cestnej premávky: hlavným cieľom projektu je naučiť deti bezpečne sa správať v cestnej premávke, ako správne prechádzať cez cestu či ako rozoznať svetelné znamenia. Na účely projektu sme vybudovali špeciálne dopravné ihrisko na nácvik bezpečnej premávky, vybavené semaformi a križovatkami.

V rámci projektu WELCOME sa budeme aktívne zúčastňovať na testovej fáze, ale budeme sa tiež podieľať na tvorbe materiálu.

DG 72 
Street. Belimel 11
rn Študent
Sofia
Bulharsko