This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

Приложението WELCOME

Приложението WELCOME за смарт-устройства ще даде възможност за интерактивно и съобразено с нуждите, прилагане на WELCOME (информация от ръководството  и от семинари). Всички технически характеристики и съдържание ще бъдат в съответствие с резултатите, заключенията и препоръките от разработването на другите продукти, както и на различните дейности по проекта.

Главните компоненти на приложението WELCOME ще бъдат:

  1. Интерактивната презентация на най-често срещаните трудности, с които  учителите се сблъскват, при управлението на хетерогенна група от деца в ОГРДВ и начините да се справят с тях; и примери за добри практики от Европа и света (както и линкове към полезна информация, сайтове, мрежи).
  2. Структурирани, тествани и валидирани дейности, методи и техники за учители, работещи с разнородни групи от деца в ОГРДВ, за да се даде възможност за избирателно използване чрез ключова дума за търсене.

Мобилното приложение ще бъде свободно достъпно за сваляне, даващо възможност за 24-часов достъп. Ключовите му характеристики са: лесен за употреба интерфейс, известия, които ще предлагат на потребителите нови идеи, версии на 4 езика. С помощта на приложението ще се помогне на учителите да развиват техните цифрови знания, умения и компетентности и да се подобри качеството на тяхната работа, чрез разнообразяване на съдържанието и използваните инструменти.

ПРИЛОЖЕНИЕ WELCOME IDEA