This website is using cookies. By closing this announcement or by using our website, you are agreeing to be bound by the terms of our Cookie Policy.


Loading...
WE Learn and COMmunicate Ensemble
Funded by the Erasmus+
Programme of the
European Union

ОДЗ 72 „Приказка без край“

ОДЗ 72 „Приказка без край“ е създадена през 2012 г. като предучилищна образователна институция. Нашата основна цел е да се гарантира качествено образование на нашите деца, като включим и техните родители в процеса на всекидневния живот. Нашите основни цели са: да се организира непрекъснато квалификация за нашите служители; да привличаме заинтересовани страни и партньори (местната общност, университети, община); да се включат родители под различни форми на взаимодействие, като част от съвета на родителите или чрез специални събития с родители, деца и персонал. 

Нашият екип се състои от 20 учители и в момента имаме 250 деца на възраст от 2 до 6 години в 9 групи. Екипът е високо квалифициран и с дългогодишен опит в областта на педагогиката и предучилищното образование. Ние възнамеряваме да подобряваме и повишаваме квалификацията на учителите ни всяка година, чрез участие в различни национални и международни структурирани курсове.

Основните дейности на детската градина „Приказка без край“ включват: организация на учебния процес и обучението; дейности и спорт на открито; подобряване на инфраструктурата; организиране обучения за служителите ни и участие в проекти на ЕС и национални проекти в областта на образованието и обучението.

Освен високо качество в образователния и учебен процес, ние директно се обръщаме към и сме склонни да работим с родителите. Ние организираме спортни и други събития на открито в сътрудничество с родителите на децата ни, а също така възнамеряваме да общуваме и обсъждаме всяко решение относно децата или инфраструктурата и структурата на детската градина с родителите, на заседанията на съвета на родителите. В допълнение, ние организираме изследвания на общественото мнение на нашия уебсайт, когато трябва да се вземат решения по определени теми.

С цел да се насърчи творчеството и активния начин на живот на нашите деца, ние организираме редица прояви, посветени на различни теми като Музиката в нашия живот или Социалната отговорност. Ние също така организирахме спектакъл с нашите деца, наречен Рок Опера, в Националния дворец на културата, който имаше огромен успех.

Ние имаме опит в проектирането и изпълнението на два финансирани от ЕС проекта, както следва:

  • Проект Петанк: Основната цел на проекта е да насърчи децата да бъдат активни в спортни дейности. Всички деца бяха включени в проекта и за целите на проекта беше построена специално поле за  петанк  на територията на детската градина.
  • Проект Ранна педагогическа рехабилитация. Основната целева група на проекта са деца със специални образователни потребности (СОП). Основната цел на проекта е ранното откриване на деца със специални образователни потребности. За целите на проекта беше оформено специализирано помещение за работа с деца със СОП.
  • Проект Пътна безопасност: Основната цел на проекта е да се научат децата на безопасно движение по пътищата, как да бъдат внимателни , когато пресичат пътя, или как да разпознават сами светлинните сигнали.. За целите на проекта ние построихме специална подвижна площадка по безопасността на движението със симулативни знаци и кръстовища.

По проекта WELCOME  ние ще вземем активно участие в тестовата фаза, а така също и в създаването на ръководството.

DG 72 
Street. Belimel 11
rn Študent
Sofia
Bulharsko